S*Golden Siamz Ulliiizz, SIA b

Vår choklad maskade Siames hona, hon kallas för Ulliiizz, hon är en bestämd hona, ingen av katterna här hemma har ngt o säga till emot Ulliizzz, med andra ord … ullizzz bestämmer …