HU*Okonor Nerina

”Nelly” är vår brunmaskade Siames ifrån Ungern, hon är PRA-fri