Apocalyptica California, OSH a 24

California är vår blå spotted (a 24) Oriental hona ifrån Tyskland, PRA-bärare